SPOLOČNE

Národné
obrodenie
otázky
a odpovede

Moje postrehy

STRÁŽCOVIA LIBERÁLNEJ DEMOKRACIE V AKCII

Je to ešte horšie, ako sa zdalo!
alebo ZHODLI SME SA, ŽE SA NEZHODNEME

Čítať ďalej
img

Angela Františková – nová primátorka pre Poprad :

„Popradčania platia účty zločineckému uskupeniu. Po voľbách by to malo byť presne naopak.“
(Podtatranský kuriér 24.októbra 2022)

Čítať ďalej

Podnet na prokuratúru k preskúmaniu zákonnosti predaja Dukelských kasární

Čítať ďalej

Metro v Poprade?

Metro splnilo svoj účel. Vyvolalo verejnú diskusiu, dokonca celoslovenskú. Ďakujem priatelia za zdieľania a úsmevné komenty. Niektorí z vás zmysel billboardu odhalili ihneď.

Čítať ďalej
Angelika Františková, metro v Poprade, stop tunelovaniu

Ako prebiehajú Vaše prípravy na komunálne voľby 2022?

Moje prípravy na voľby sú v plnom prúde. Sú to už štyri mesiace od kedy som ohlásila kandidatúru. Hlavným rozdielom medzi bežným dňom trojnásobnej matky a kontrolórky obcí, a bežným dňom matky + kontrolórky + kandidátky na primátorku, spočíva nielen v strate osobného voľna, či v nárastoch výdajov našej domácnosti. Ale najmä a predovšetkým v množstve ľudí a informácií, s ktorými ako bežný pracujúci občan a rodič neprichádzate do styku...

Čítať ďalej

Občianská participácia je základným nástrojom môjho programu

Základný nástroj môjho programu je občianska participácia – účasť verejnosti na rozhodovaní, ktorá umožňuje, aby ľudia do rozhodovania mesta videli, rozumeli mu, podieľali sa na ňom, kontrolovali ho a tým sa priamo stali „spolumajiteľmi“ rozhodnutí. Verejnosť musí byť informovaná.

Čítať ďalej

Príde čas, kedy Poprad bude mať na čele mesta ženu - primátorku

Rozhodnutie kandidovať sa rodilo postupne. Prišlo s tým, keď som si plne uvedomila, že spravovať veci verejné je možné iným spôsobom a že k dôležitým veciam v meste by mali mať možnosť vyjadriť sa občania.

Čítať ďalej

Zmena začína klopaním na zatvorené dvere

Som presvedčená, že najúčinnejšou formou kampane je záujem spoločnosti o riešenie konkrétnych problémov s tými, ktorí sa na ich riešenie podujali. V predvolebnom čase v našom regióne však vnímame skôr opačný trend.

Čítať ďalej

Práca s médiami v TV Poprad

Moje príspevky v reportážach počas pôsobenia na Mestskom úrade.

Príprava vianočnej výzdoby 2018


Transparentnosť mestského úradu


Turistický vláčik


Námestie, upratovanie a čistenie


Oprava vestibulu

Ing. Angela Františková, MBA

Z môjho pôsobenia na Mestskom úrade v Poprade vyberám:

Zavádzanie inovatívnych metód a elektronizácie v procesoch /verejné obstarávanie, autodoprava, majetok mesta/, vďaka ktorým sa zjednodušili procesy, znížila sa byrokratická náročnosť vedenia agendy a zvýšila sa efektivita práce, prehľadnosť a transparentnosť. V roku 2018 bolo mesto Poprad na 20. priečke v hodnotení transparentnosti samospráv.

Návrh optimálneho riešenia na dosiahnutie zníženia nákladov na energie pre budovy vo vlastníctve Mesta Poprad, zavedenie procesov energetického manažmentu –pasportizácia budov.

Realizácia technických riešení budovy MsÚ v oblasti energetiky, zvyšovania energetickej efektívnosti budovy MsÚ, zabezpečenia energeticky hospodárnej prevádzky budovy- prieme riadenie kompletnej rekonštrukcie a modernizácie kotolne MsÚ so zameraním na využitie obnoviteľných zdrojov energie.

Príprava Deklarácie o vzájomnej spolupráci miest Poprad, Vysoké Tatry a Zakopané, ktorá bola podpísaná 5.10. 2018 s cieľom podpory projektov cezhraničnej spolupráce v oblasti infraštruktúry, kultúry a cestovného ruchu.

Implementácia monitorovacieho a riadiaceho systému zabezpečujúceho komplexnú správu a GPS monitoring vozidiel, ktorý je plne aizovaný.

Tvorba interného riadiaceho aktu - Protikorupčný manuál – mesto Poprad ako 1. mesto na Slovensku zaviedlo  praxe túto špecifickú internú normu mesta, ale žiaľ ju nepoužíva v praxi. Poprad sa prepadol v rebríčku transparentnosti samospráv na hrozivú 59. priečku.

Systematizácia práce zamestnancov odboru, redesing pracovného miesta a pracovnej role.

Priame riadenie oddelenia verejného obstarávania.

Tvorba interných smerníc a kontrola ich dodržiavania.

Zabezpečovanie chodu a prevádzky MsÚ, údržba a opravy budovy MsÚ, činnosť a prevádzka autodopravy MsÚ.

Organizačné a technicko - materiálne zabezpečenie príprav a priebehu všetkých podujatí organizovaných mestom Poprad.

O mne v skratke a cesta vzdelávania.

Ing. Angela Františková, MBA
Rok narodenia: 1976
Trvalé bydlisko: Poprad

Vzdelanie

2020 - 2021

MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION - MBA – Cambridge Business School s. r. o. Praha

  • Študijný odbor: Personálny manažment
  • Záverečná práca: Vymedzenie role líniového manažéra v územnej samospráve.

2019 - 2020

AKREDITOVANÉ VZDELÁVANIE PRE KONTROLÓROV - VÝKON KONTROLY VO VEREJNEJ SPRÁVE

  • Ekonomická univerzita, Bratislavská Business School

1994 - 1999

VYSOKOŠKOLSKÉ VZDELANIE II. STUPŇA – Žilinská univerzita

  • Študijný odbor: Cestná doprava - Prevádzka a ekonomika

1990 – 1994

MATURITA - Gymnázium Popradské nábrežie, Poprad

Pracovné skúsenosti v samospráve:

Hlavná kontrolórka obce Batizovce

2015 – súčasnosť

Hlavná kontrolórka obce Spišský Štiavnik

2019 – súčasnosť

Hlavná kontrolórka obce Stará Lesná

2021 – súčasnosť

Prednostka Mestského úradu – Mesto Poprad

01/03/2018 – 30/11/2018

Vedúca Odboru servisných činností – Mesto Poprad

02/05/2016 – 28/02/2018

Portfólio fotiek

Pozrite si krátku galériu fotiek.

  • Všeto
  • Voľný čas
  • Portréty

Kontakt

Všetky vaše otázky vám zodpoviem mailom či telefonicky. Od 9:00-12:00 a 14:00-15:00